Afreksmannasjóður Guðmundar Bjarnasonar

Home/Um Þrótt/Afreksmannasjóður Guðmundar Bjarnasonar
Afreksmannasjóður Guðmundar Bjarnasonar 2019-12-04T12:09:34+00:00

Sækja umsóknareyðublað – PDF

Sækja umsóknareyðublað – Word

Senda inn umsókn

 

Reglugerð fyrir Afreksmannasjóð Guðmundar Bjarnasonar

1. grein

Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður Guðmundar Bjarnasonar og skal varnarþing hans vera

starfssvæði Íþróttafélagsins Þróttar í Neskaupstað.

 

2. grein

Tilgangur sjóðsins er að styrkja einstaklinga innan Þróttar sem náð hafa framúrskarandi árangri í

íþrótt sinni.

 

3. grein

Eingöngu félagar innan Þróttar, sem stunda íþróttir iðkaðar innan félagsins og viðurkenndar eru af

Íþrótta­ og Ólympíusambandinu (ÍSÍ), geta sótt um styrk úr sjóðnum.

 

4. grein

Stjórn Þróttar auk fulltrúa frá Síldarvinnslunni skipa stjórn sjóðsins og annast hún úthlutun úr

sjóðnum hverju sinni.

 

5. grein

Síldarvinnslan leggur sjóðnum til fé. Í upphafi er það ein milljón króna á ári.

 

6. grein

Heimilt er að veita úr sjóðnum á hverju ári öllu því fé sem í honum er. Sjóðstjórn ákveður

styrkupphæðir hverju sinni.

 

7. grein

Heimilt er að veita styrki úr sjóðnum til allra þeirra sem náð hafa framúrskarandi árangri í íþrótt sinni.

Á það við þegar viðkomandi hefur öðlast rétt til keppni á fjölþjóðlegum mótum, verið valinn í landslið,

unnið Íslandsmeistaratitil, sett Íslandsmet eða skarað fram úr með eftirtektarverðum hætti.

 

8. grein

Til að hljóta styrk geta íþróttamenn, aðrir en um getur í 7. grein, eða deildir þeirra sótt skriflega um til

sjóðsstjórnar. Allar umsóknir til Afreksmannasjóðsins skulu vera undirritaðar af umsækjanda og

formanni viðkomandi deildar og þeim skal fylgja rök fyrir umsókn. Umsækjandi þarf að vera á 14.

aldursári eða eldri.

 

9. grein

Sjóðsstjórn skal á hverjum aðalfundi Þróttar gera grein fyrir styrkveitingum úr sjóðnum.

 

10. grein

Úthlutað er úr sjóðnum einu sinni á ári. Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast í síðasta lagi 31. desember ár hvert, úthlutun fer fram strax að lokinni yfirferð umsókna.*

 

11. grein

Sjóðurinn skal vera í vörslu gjaldkera Þróttar og upplýsa skal um stöðu hans og úthlutanir í ársskýrslu

á aðalfundi Þróttar ár hvert.

 

12. grein

Breyting á reglugerð þessari er einungis hægt að gera á aðalfundi Þróttar með samþykki

framkvæmdastjóra Síldarvinnslunnar. Á aðalfundi nægir einfaldur meirihluti til að samþykkja

reglugerðarbreytingu.

 

Samþykkt á aðalfundi Þróttar í mars 2016

F. h Þróttar

Stefán Már Guðmundsson

 

F.h SVN

Gunnþór Ingvason

 

*Breytt á aðalfundi Þróttar í apríl 2019